AMA counseling
Voor wie
------------------
Coaching en
  counseling

------------------
Relatietherapie
------------------
Familie-
  opstellingen

------------------
Healing/Reading
------------------
Workshops
------------------
Contact
------------------
Links
Counseling

Counseling is een verzamelbegrip voor vormen van psychosociale begeleiding. 

Wat ik versta onder counseling is dat ik je wil begeleiden bij je proces, op jouw pad.

Aan de hand van jouw vraag of probleem gaan we samen op weg op zoek naar de antwoorden, die in jou te vinden zijn. Ik help je naar binnen te kijken, te onderzoeken wie jij werkelijk bent en wat voor jou belangrijk is. Je krijgt inzicht in mogelijke belemmeringen en kunt deze opruimen. Je leert je mogelijkheden optimaal te benutten.

Ik zet hiervoor in de eerste plaats mezelf in, met alles wat ik in de loop der jaren geleerd en ondervonden heb.

Coaching wordt wel onderscheiden van counseling als meer werkgerelateerd, praktisch. Ik maak dit onderscheid niet zo duidelijk; voor mij loopt het een in het ander over.

Je kunt bij mij komen met vragen op allerlei gebieden, zoals: levensvragen, zingeving, zelfvertrouwen, identiteit, werk- en loopbaanvraagstukken, trauma- en rouwverwerking, problemen rond zwangerschap en geboorte, relatie, psychosomatische klachten.